מירוץ הלילה בתחנה הראשונה Crossroads-Janglo

Crossroads-Janglo

מירוץ הלילה בתחנה הראשונה

14.12.17

באו נרוץ ביחד למען הקהילה
כל התרומות שולחות לשירותי הצלת חיים של עמותת צומת למען נוער בסיכון

5:00 PM – פתיחת ההרשמה
6:15 PM –תרגיל חימום לפני המירוץ
6:45 PM- התחלת המירוץ

  • קשר חירום

  • הצהרה

  • הצהרה: • אני החתום מטה מצהיר בזאת כי ידוע לי שאני מתעתד להשתתף באירוע ספורט המהווה מאמץ גופני ניכר. אני מצהיר בזאת שהנני בריא וכשיר למרוץ והתאמנתי כיאות לקראתו. אני מבין כי השתתפותי במידה ואיני מוכן גופנית כראוי עלולה לסכן את בריאותי. אם סבלת או הנך חושד כי סבלת במהלך השבוע הסמוך למרוץ ממחלה כלשהי, לרבות חום, הפרעות במערכת העיכול או שיעול, יש להיוועץ ברופא לפני ההשתתפות בפעילות ולקבל אישורו לביצוע המאמץ. •אני מוותר בזאת על כל טענה כלפי הוועדה המארגנת, עמותת צומת, התחנה הראשונה, גנגלו, סאקוני, ומי מטעמה, בכל הנוגע לאחריות לנזק כלשהו שייגרם לי, לרבות נזקי גוף שייגרמו לי טרם המרוץ במהלכו או אחריו, ולרבות נזקי רכוש ו/או אבדן ציוד שייגרמו לי. אני החתום מטה מתחייב שלא אתבע תביעת נזיקין את הגופים שהוזכרו לעיל עמותת צומת, התחנה הראשונה, גנגלו, סאקוני. •אני מסכים לכך שגורמי החסות של "ריצת לילה", רשאים להשתמש בתצלומים בהם אני מופיע במהלך המרתון, לפניו ובסיומו, לצרכי פרסום ויחסי ציבור וכן יהיו רשאים לשדר את "ריצת לילה" בחלקו ו/או בשלמותו בכל מדיית שידור קיימת או שתהיה קיימת בעתיד(טלוויזיה, אינטרנט, סלולאר ו/או כל מדיה אחרת) , ללא תמורה
  • נא למלא כאן אם אתה מתחת לגיל 18

  • תשלום

  • ₪ 0.00
  • Price: ₪ 50.00